Projekty dofinansowane ze środków UE


Tytuł projektu: „Wzmocnienie konkurencyjności Fabryki Pieczywa Cukierniczego "SAN" - PAJDA Sp. z o.o. poprzez wdrożenie idei wzornictwa przemysłowego”

Okres realizacji projektu: 6.05.2019 - 6.09.2019

Opis projektu: Przedmiotem projektu jest zakup indywidualnych usług doradczych, które obejmować będą przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie na jego podstawie strategii wzorniczej dla Fabryki Pieczywa Cukierniczego "SAN" - PAJDA Sp. z o.o.

W ramach AUDYTU WZORNICZEGO przeprowadzone zostaną następujące działania:

  1. Analiza wzornicza beneficjenta w zakresie: - oferty produktowej, - modelu biznesowego, - technologii, - struktury organizacyjnej, - procesów komunikacji, - strategii marketingowej, - zdefiniowania i charakterystyki klientów, - zdefiniowania i charakterystyki konkurencji, - zdefiniowania i charakterystyki kluczowych trendów branżowych.
  2. Analiza potrzeb beneficjenta w zakresie zarządzania wzornictwem,
  3. Analiza oferty pod kątem wykorzystania wzornictwa,
  4. Analiza potencjału rynkowego

Cel projektu: zwiększenie umiejętności zarządzania wzornictwem przez Zarząd i kadrę kierowniczą przedsiębiorstwa, poprzez zainicjowanie trwałej współpracy z ekspertami w obszarze rozwoju i wdrażania nowych produktów atrakcyjnych rynkowo oraz trwałe wykorzystywanie wzornictwa w dotychczasowej działalności firmy.

Planowane efekty projektu to: trwałe zainicjowanie i wykorzystywanie wzornictwa w działalności firmy, co zaowocuje zwiększeniem pozycji konkurencyjnej firmy, a co za tym idzie wpłynie na wzrost sprzedaży nowych/udoskonalonych produktów, zwiększenie przychodów firmy, pozyskanie nowych klientów oraz zwiększenie rozpoznawalności marki i renomy Fabryki Pieczywa Cukierniczego "SAN" - PAJDA Sp. z o.o

Wartość projektu: 91 635.00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 63 325.00 PLN

Projekt „Wzmocnienie konkurencyjności Fabryki Pieczywa Cukierniczego "SAN" - PAJDA Sp. z o.o. poprzez wdrożenie idei wzornictwa przemysłowego” (umowa o dofinansowanie nr POPW.01.04.00-18-0057/18-00), realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020, Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję I Etap


Jarosław, 6 maja 2019 r.


Jarosław, 23 kwietnia 2019 r.

Dotyczy: Wykonania usług doradczych dotyczących przygotowania produktów firmy do potrzeb rynku Zjednoczonych Emiratów Arabskich, przygotowania planu kampanii marketingowej na rynku ZEA, tłumaczenia materiałów marketingowych, strony www firmy na języki angielski i arabski, a także organizacji wystawiennictwa i pobytu firmy na targach w Dubaju.


Formularz kontaktowy

Imię i nazwisko*:

Firma:

Adres e-mail*:

Telefon*:

Treść*:

* - pola wymagane

Lokalizacja

Lokalizacja fabryki SAN-Pajda